Shotys web o TOP podnicích

Informace pre turistov

Pri prechádzaní mestom si môže turista, alebo miestna obyvateľov povšimnúť veľkého množstva verejných lavičiek, odpadkových košov s popolníky, prístreškov stojanov na bicykle a ďalšie. Toto všetko a ešte mnoho viac je takzvaný mestský mobiliár, ktorý je, ako názov sám napovie, pod správou mesta.
Nemnoho miest sa ale môže pýšiť dokonale zladenú inštaláciou mestského mobiliáru. Dôležité je zjednotiť jednotlivé prvky aby navzájom fungovali a vytvárali harmóniu, aby sa mohol človek na verejnom priestore cítiť príjemne a bez zbytočných rušiacich prvkov si odpočinul.

You have no rights to post comments