Shotys web o TOP podnicích

Faktory, které ovlivňují budoucí obsah reklamy

Ne každá reklama zazáří tak, jak si představujete. Při tvorbě reklamy je třeba dbát na několik faktorů.

Nejdůležitější z nich je cílová skupina. Nesmíte zapomenout koho chcete reklamou oslovit. Pokud na to zapomínáte napište si na papír heslo “Náš zákazník – náš pán” a vypete si tento papír někam před sebe, tak aby jste ho měli na očích, když budete reklamu vymýšlet.

Dalším podstatným faktorem je prostředí, kam plánujete reklamu umístit. Zde byste také neměli zapomínat na cílovou skupinu, protože musíte vybrat místo, kde se tato cílová skupina pohybuje.

Pokud jde bude reklama cílit na lidi, kteří se pohybují venku večer, je vhodné zvolit i vhodný reklamní nosič – jako například LED reklamu, která září přesně tak, aby nikdo nemohl projít bez povšimnutí.

 

You have no rights to post comments