Shotys web o TOP podnicích

Postup jak vybrat ocelové lano

Ocel a lano, tyto dvě věci k sobě patří jako jen málo co. Ocelová lana našla své využití ve všech odvětvích průyslu, protože s těmi tenkými si můžeme pomáhat na zahradě, kdežto ty největší využijeme při zvědání velmi těžkých břemen nebo na lanovkách.

ocelové lana

Ocelová lana jsou téměř vždy namáhána a tak se někdy se stane, že prasknou. Aby k tomu nedocházelo, neustále jsou vyvíjeny modernější povrchové úpravy a technologické postupy. Jelikož je ocel dostupný a kvalitn materiál, stále tvoří hlavní složku lan, dále se ale využívají další příměsy, které obohacují vlákna a tvoří je například pružnější. Materiály pro výrobu se liší na základě použití. NApříklad pro pro externí použití jsou upraveny zinkem.

Složení ocelového lana

  1. Lanový drát
  2. Vložka lana – Úkolem je vytvářet pevnou ale pružnou podložku pro jednotlivé prameny lana. Zároveň zabraňuje posouvání a bočním tlakům pramenů a mazání lana.
  3. Mazadlo lana – Mazivo slouží k ochraně lana před korozí a nečistotami. Zároveň snižuje vzájemné tření mezi dráty a prameny.

Parametry ocelového lana

  • - Nosnost – Důležitý parametr, který udává, do jaké míry může být lano maximálně zatíženo, aby byly zachovány jeho vlastnosti.
  • - Pružnost – Tento parametr je důležitý v případech, kdy potřebujeme prodloužit dané lano.
  • - Kroutící moment – Stáčením lana vznikají kroutící síly, které jsou minimalizovány protisměrným obtáčením při výrobě ocelového lana.

Dělení ocelových lan

  • - Jednopramenná lana
  • - Vícepramenná lana
  • - Lana se souběžným vinutím
  • - Lana s ocelovou duší

 

You have no rights to post comments