Shotys web o TOP podnicích

ako na správne stránky

seo

Optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO (z ang. search engine optimization) je súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. SEO zahŕňa linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, on-line PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu. Kľúčové slová sú najdôležitejšou časťou SEO, postup ako optimalizovať konkrétne webové stránky pre vyhľadávače. SEO sa klasifikuje na techniky, ktoré spoločnosti prevádzkujúce vyhľadávače odporúčajú na vylepšenie svojej pozície, tzv. White hat SEO a techniky, ktoré zakazujú, tzv. Black hat SEO. Vyhľadávacie služby sa snažia Black hat SEO zamedzovať.


ON PAGE faktory:

 • kvalitný názov web stránky
 • meta riadky: popis, kľúčové slová, iné meta riadky
 • použitie kľúčových slov na stránke
 • kód web stránky, odkazová stránka
 • architektúra stránky a obsahu
 • textové odkazy, popularita odkazov, popularita obrázkových odkazov
 • telo web stránky
 • odkazy v anchor texte, popularita externých odkazov
 • rozmanitosť odkazových zdrojov
 • použitie: Frames, JavaScript a Flash

OFF PAGE faktory:

 • kvalita domény / URL
 • Mapa stránok, PageRank
 • kvalitné spätné odkazy
 • návštevnosť stránky

You have no rights to post comments